สังคม » จ.เชียงใหม่ ปล่อยแถวขบวนรถออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ รอบคูเมืองเชียงใหม่ และถนนทุกสายในตัวเมือง

จ.เชียงใหม่ ปล่อยแถวขบวนรถออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ รอบคูเมืองเชียงใหม่ และถนนทุกสายในตัวเมือง

20 มีนาคม 2020
651   0

Spread the love

จ.เชียงใหม่ ปล่อยแถวขบวนรถออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ รอบคูเมืองเชียงใหม่ และถนนทุกสายในตัวเมือง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยรถสเปรย์น้ำผสมยาฆ่าเชื้อโรค ล้างถนน บริเวณรอบคูเมือง แหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงถนนทุกสายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง , สำนักงานป้องกันและบรรเทาจังหวัดเชียงใหม่ , มณฑลทหารบกที่ 33 และเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะทำการฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่สั่งการให้ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น ทั้งมาตรการการตรวจคัดกรอง แยกกัน กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ตลอดจน การป้องกันให้ห่างไกลจากการเกิดโรค เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทยให้ได้โดยเร็ว