สังคม » เชียงใหม่เตรียมนำข้อมูลจากดาวเทียมของสหรัฐฯผสานกับระบบศูนย์บัญชาการป้องกันฯ แก้ไขปัญหา PM 2.5

เชียงใหม่เตรียมนำข้อมูลจากดาวเทียมของสหรัฐฯผสานกับระบบศูนย์บัญชาการป้องกันฯ แก้ไขปัญหา PM 2.5

20 มีนาคม 2020
519   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมนำข้อมูลสถานะไฟป่าจากดาวเทียมของ NASA และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของหน่วยดับไฟป่าทุกหน่วยงาน ผสานเข้ากับระบบของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถบัญชาการสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ video conference กับ นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ นักการทูตชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบัญชาการดับไฟป่าให้มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มข้อมูลสถานะไฟป่าจากดาวเทียมขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา หรือ NASA และข้อมูลความพร้อม ที่อยู่ปัจจุบันของหน่วยดับไฟป่าของทุกหน่วยงาน โดยกำหนดให้ทุกหน่วยแจ้งผ่านช่องทาง Chatbot Line และรายงานตรงต่อศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือ เพื่อให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดสามารถบัญชาการสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะเริ่มนำมาใช้กับจังหวัดเชียงใหม่ก่อน

นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน โดยจะได้มีการประสานขอความร่วมมืองดเผากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนร่วมกันอีกด้วย