เศรษฐกิจ » บสย. – ธปท. ประชุม รับมือ โควิด-19

บสย. – ธปท. ประชุม รับมือ โควิด-19

18 มีนาคม 2020
653   0

Spread the love

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ประชุม Conference Call ร่วมกับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน พร้อมกับผู้บริหารระดับสูง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทุกสถาบันการเงิน ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  หัวข้อ “แผนฉุกเฉินรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของภาคธนาคาร ” ภายใต้ 6 แนวทาง คือ

1.เกณฑ์การยกระดับ Severity Level 2.แนวทางรับมือ พนักงาน ลูกค้า 3.แนวทางสื่อสาร   4.โครงสร้าง Crisis Management  5.Critical Business Functions และ Share service  6.การขอผ่อนผัน กฏเกณฑ์และแนวการปฎิบัตในสถานะฉุกเฉินของธนาคาร โดย ธปท. ขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่ง เตรียมแผนรับมือ และแผนจัดการภาวะวิกฤต เมื่อเข้าสู่การแพร่ระบาดระยะที่ 3 Critical service การสื่อสารในภาวะวิกฤต ทั้ง Call Center และเว็บไซต์ ของสถาบันการเงินเพื่อสื่อสารสู่สาธารณชนและสื่อสารภายในของสถาบันการเงิน

สำหรับการประชุมวันนี้ ธปท. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับสูง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของสถาบันการเงินต่างๆ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว  เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงินไทย ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 18 สำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563.