สังคม » ปภ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ทน.เชียงใหม่ ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ บริเวณประตูท่าแพ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควัน PM2.5

ปภ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ทน.เชียงใหม่ ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ บริเวณประตูท่าแพ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควัน PM2.5

18 มีนาคม 2020
769   0

Spread the love

ปภ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ทน.เชียงใหม่ ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ บริเวณประตูท่าแพ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน


วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดเชียงใหม่ นำรถยนต์ต่อต้านวินาศกรรม และอุปกรณ์ดับเพลิงระบบควบคุมระยะไกล (LUF-60) พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) บริเวณลานประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันหลังค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย ตามมาตรการสร้างความชุ่มชื้นในอากาศบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะพ่นให้ช่วงเช้าเวลา 10.30 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. นอกจากนี้ ยังได้นำเครื่องเป่าลมชนิดเครื่องยนต์ แบบสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง มอบให้กับสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจงานดับไฟป่าในพื้นที่