สังคม » รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัย ‘โควิด-19’ ร่วมพลังทุกภาคส่วนร่วมยับยั้ง

รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัย ‘โควิด-19’ ร่วมพลังทุกภาคส่วนร่วมยับยั้ง

17 มีนาคม 2020
639   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ‘รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19’ โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33,  พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยองค์การต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรม

นายบุญเลิศบูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19  องค์กรอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่หลายของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เนื่องจากมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ตลอดจนมีการรายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คนภายในประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ซึ่งวิตฤตในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกาคส่วนทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ชีวิตและความเป็นอยู่อย่างรุนแรงไปทั่วโลก

ดังนั้น อบจ.เชียงให จึงได้เป็นแกนนำหลักผนึกกำลังร่วมกับองค์การภาครัฐ และเอกชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรม ภายใต้ โครงการ “ร่วมพลังชาวเชียงใหม่ สู่ภัยโควิท -19”  ช่วยกันระดมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิท -19 ตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยว สถานีขนส่งรถโดยสารสาธารณะ รถประจำทาง ตลาดสด ย่านการค้าร่วมถึง ศูนย์การค้า แหล่งชุมชน สถานบันเทิง กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อ เป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 สร้างความมั่นใจและปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

พร้อมทั้งได้มีการระดมเครื่องมือเพื่อทำความสะอาดแบบปูพรมในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆ ที่รับผิดชอบของตัวเองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง.