ท่องเที่ยว » เชียงใหม่ซู อควาเรียม สู้วิกฤตปรับลดราคากระตุ้นการท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำเรื่องความสะอาด ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

เชียงใหม่ซู อควาเรียม สู้วิกฤตปรับลดราคากระตุ้นการท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำเรื่องความสะอาด ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

13 มีนาคม 2020
649   0

Spread the love

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม รับมือกับช่วงวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  ด้วยการปรับลดราคาบัตรเข้าชม  เพื่อหวังกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกมาจับจ่ายใช้สอย  ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะลดน้อยลง  แต่ทางอควาเรียมยังมีนักท่องเที่ยวเป็นคนในพื้นที่และชาวต่างชาติอื่น ๆ จึงถือโอกาสนี้ ทำโปรโมชั่นราคาพิเศษให้คนมาเที่ยวมากยิ่งขึ้น

นฤทัต  เจริญเศรษฐศิลป์  กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม จึงเห็นว่าการปรับลดราคาบัตรเข้าชมให้ถูกลง  จะช่วยทำให้ความซบเซาของธุรกิจการท่องเที่ยวมีการกระเตื้องขึ้นมาได้

นอกจากนี้ยังมิได้ปล่อยปละเละเลยในเรื่องการทำความสะอาด  และทำการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอลล์เป็นประจำทุกวันทั้งเช้าและบ่าย  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเข้าชมอควาเรียม  โดยมีการทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  จนปัจจุบันก็ยังคงทำอย่างเคร่งครัด  สม่ำเสมอ.