สุขภาพ » คณะแพทยศาสตร์ มช.สร้างความตระหนักป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19

คณะแพทยศาสตร์ มช.สร้างความตระหนักป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19

13 มีนาคม 2020
802   0

Spread the love

คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. จัดโครงการสร้างความตระหนักและแนวทางในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 ให้กับชุมชนและสังคม โดยมี รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน อ.นพ.อมรพัฐ กิจโร อ.พญ.มธุรมาศ สีเสน อ.นพ.ชโนดม เพียรกุศล อ.นพ.กัมปนาท วังแสน อ.ดร.รุ่งนภา มาละเสาร์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และ พญ.สลีลา วิวัฒนิวงศ์ แพทย์ประจำบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19

โดยให้ทราบถึงแนวทางการป้องกัน​ การเฝ้าระวัง การคัดกรอง การวางแผนการเดินทางและท่องเที่ยว ทั้งจัดให้มีการสาธิตและสอนการล้างมืออย่างถูกวิธี โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลจากศูนย์ศรีพัฒน์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม​ 2563 ณ AIS สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ ทั้งนี้ก่อนเข้างาน มีการ screen ทั้งประวัติและวัดไข้แล้ว ไม่พบผู้มีไข้หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ.