สังคม » ผู้ว่าเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดในพื้นที่เชียงดาว

ผู้ว่าเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดในพื้นที่เชียงดาว

12 มีนาคม 2020
413   0

Spread the love

ผู้ว่าเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เชียงดาว เร่งให้ อปท. ดึงผู้หาของป่า นำมาเป็นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและดับไฟ เน้นย้ำยกระดับมาตรการห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด หากฝ่าฝืนจะลงโทษตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว โดยมี นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว ฝ่ายปกครอง อปท. ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมหารือ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วน หลังได้ตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ (ส่วนหน้า) ภายหลังได้ตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ (ส่วนหน้า) ภายในค่ายพิชิตปรีชากร ร.7 พัน.2 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในปฏิบัติการ Set Zero โดยเน้นพื้นที่อำเภอเชียงดาว พร้าว ไชยปราการ และแม่แตง ตั้งแต่วันที่ 9 – 10 มี.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ อปท.ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว เร่งจัดทำแผนโครงการอนุมัติจ้างผู้ที่หาของป่าจากบัญชีรายชื่อที่อำเภอได้เคยสำรวจไว้ มาเป็นพนักงานลาดตระเวนและดับไฟในพื้นที่ของ อปท.นั้น โดยเฉพาะตำบลปิงโค้ง ตำบลทุ่งข้าวพวง และตำบลเมืองนะ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดความร้อนขึ้นสูงและมีไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แม้จะมีมาตรการปิดป่า 100% แล้วก็ตาม โดยจากการตรวจสอบพบว่าเกิดการลักลอบเผาในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ สภาพป่าที่มีสภาพแห้งแล้ง ทำให้ติดไฟง่ายและลุกลามไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน ยากต่อการที่หน่วยดับไฟภาคพื้นดินเข้าถึง

นอกจากนี้ ได้ส่งกำลังทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่อุทยาน สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง อปท. ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ออกลาดตระเวน ตรวจสอบจุดความร้อน และเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เพิ่มการลาดตะเวนในพื้นที่เสี่ยงให้มากขึ้น ถือเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยา และกลยุทธ์สำคัญที่ต้องทำควบคู่กันไป เพื่อป้องปรามการลักลอบเผาป่าเพิ่ม พร้อมกันนี้ยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่รู้ถึงโทษภัยของไฟป่า และงดเผาป่าในทุกพื้นที่ด้วย ภายหลังจากได้ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 เพื่อเน้นย้ำการยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป และสำหรับผู้ชี้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดจะได้รับรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112-808 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง