ท่องเที่ยว » ละเอียด บุ้งศรีทอง รับตำแหน่งนายกโรงแรมไทย ภาคเหนือ (ตอนบน) สมัยที่ 4

ละเอียด บุ้งศรีทอง รับตำแหน่งนายกโรงแรมไทย ภาคเหนือ (ตอนบน) สมัยที่ 4

11 มีนาคม 2020
2305   0

Spread the love

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อเลือกตั้ง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน) และคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีประธานและคณะกรรมการเลือกตั้งจากหน่วยงานรัฐเพื่อเป็นพยานได้รับเกียรติจาก นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ นายนพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ เป็นประธานชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ และ ไกรลาศ ปสุวัฒนกุล บรรณาธิการ นสพ.คนล้านนา หนังสือพิมพ์คนล้านนา ร่วมเป็นพยานในการเลือกตั้ง

ผลสรุปคะแนนการเลือกตั้งพร้อมมติในที่ประชุม โดยนางละเอียด บุ้งศรีทอง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ซึ่งได้รับคัดเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมโรงแรม วาระสมัย ปี 2563-2565 (1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเวียงฟ้า โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่.