สุขภาพ » เมญ่าฯ ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19  เพิ่มความถี่ทำความสะอาดทั่วศูนย์การค้า

เมญ่าฯ ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19  เพิ่มความถี่ทำความสะอาดทั่วศูนย์การค้า

6 มีนาคม 2020
798   0

Spread the love

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ด้วยการติดตั้งจุดคัดกรองเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้า-ออกหลัก พร้อมให้บริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อและหน้ากากอนามัยแก่ผู้มาใช้บริการ โดยได้เพิ่มความเข้มงวดในการทำความสะอาดทั่วศูนย์การค้าฯ เน้นพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย และพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในลิฟท์โดยสารทุกครึ่งชั่วโมง พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในจุดที่ให้บริการใกล้ชิดลูกค้า เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้มาใช้บริการ ภายในศูนย์การค้าทุกคน

ทั้งนี้ศูนย์การค้าเมญ่าฯ ได้ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยขอให้พนักงานงด หรือ หลีกเลี่ยงการเดินทางส่วนตัวไปต่างประเทศในประเทศกลุ่มเสี่ยง 11 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส และเยอรมนี ทั้งนี้พนักงานที่มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้ดำเนินการตามประกาศของศูนย์การค้าฯ โดยให้หยุดพักสังเกตอาการ (Self-quarantine) 14 วัน โดยถือเป็น Work from home และระหว่างปฏิบัติงานที่บ้าน หากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที เพื่อร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม.