สุขภาพ » สสจ. เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานการคัดกรอง COVID-19 รพ.ลานนา

สสจ. เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานการคัดกรอง COVID-19 รพ.ลานนา

5 มีนาคม 2020
700   0

Spread the love

4 มีนาคม 2563  นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์ชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมคณะทำงานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลลานนา พร้อมให้คำแนะนำในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังการติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Covid-19 ตามมาตรฐานการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข

ผลการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วย ได้อย่างดี เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ มีห้องตรวจแยกสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามาตรวจโรคทางเดินหายใจ เป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทสะดวก ทีมผู้ปฏิบัติงานสวมใส่เครื่องป้องกันครบถ้วนถูกต้อง ขั้นตอนการเก็บสิ่งส่งตรวจทำได้อย่างถูกวิธี พร้อมได้มีมาตรการป้องกัน และคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง ตามเกณฑ์ของสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ โดยเคร่งครัด

ผู้ป่วยที่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ หรือในพื้นที่เสี่ยงโรค ภายใน 14 วัน โรงพยาบาลลานนา จะจัดให้อยู่ในห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ ด้านหน้าอาคาร C เพื่อคัดกรองความเสี่ยง และขอความร่วมมือในการใช้เส้นทางเดินเข้า-ออก ภายนอกอาคาร ไปยังห้องตรวจโรคทางเดินหายใจที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรอง และป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายของโรคต่อไป