สังคม » ตำรวจภูธรภาค 5จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในวันตำรวจ

ตำรวจภูธรภาค 5จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในวันตำรวจ

18 ตุลาคม 2019
1117   0

Spread the love


ที่สโมสรลานอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืชและพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง ฝั่งตำรวจภูธรภาค 5 เนื่องในโอกาสวันตำรวจแห่งชาติ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยมี ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกว่า 2,000 คน

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ สะอาดตา และเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่เห็นความสำคัญในการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัด

นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืชผักตบชวา ริมตลิ่งแม่น้ำปิง ระยะทางกว่า 1,800 เมตร ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกฝ่าย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง