สังคม » วีพีเอ็น มอบเงิน 158,815.92 บาท แก่กองทุนโครงการศูนย์จัดการขยะฯ ครั้งที่ 11 ให้กับชุมชนอ. ดอยสะเก็ดเพื่อใช้สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน

วีพีเอ็น มอบเงิน 158,815.92 บาท แก่กองทุนโครงการศูนย์จัดการขยะฯ ครั้งที่ 11 ให้กับชุมชนอ. ดอยสะเก็ดเพื่อใช้สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน

5 มีนาคม 2020
651   0

Spread the love

มื่อเร็วๆ นี้ นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยนายเกริก เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไปตัวแทนบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัดมอบให้พร้อมกับตัวแทนชาวบ้านจาก 9 ชุมชนตำบลป่าป้อง .ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า การมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นครั้งที่  11 ที่บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เชียงใหม่ ได้จัดสรรให้กับชุมชนโดยรอบตามข้อตกลง โดยจะมีการมอบทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง ส่วนการที่จะนำเงินกองทุนที่ได้ไปดำเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับมติของแต่ละชุมชนที่จะดำเนินการ ส่วนเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์เงินกองทุนจะแบ่งสัดส่วนตามระยะทางจากที่ตั้งของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ กับชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด

ทั้งนี้ ชุมชนที่ได้รับจะมี 9 แห่งคือบ้านป่าตึงน้อยหมู่ 1 ซึ่งจะได้รับการจัดสรรมากที่สุดตามสัดส่วนคือร้อยละ 10 ขณะที่อ.ดอยสะเก็ด ,.ป่าป้อง ,บ้านทุ่งยาว .8 ,บ้านกิ่วแล .11 จะได้ร้อยละ 5  และบ้านป่าไม้แดง .2 ,บ้านป่ายางงาม.7 ,บ้านป่าคา .4 และบ้านหนองบัวพัฒนา .13  จะได้รับสัดส่วนร้อยละ 4 ซึ่งการมอบเงินกองทุนครั้งนี้ บ้านป่าตึงน้อย .1 จะได้รับเงินจัดสรรจำนวน 43,525.20 บาท อำเภอดอยสะเก็ด, ตำบลป่าป้อง,บ้านทุ่งยาว .8 บ้านกิ่วแล .11 จะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนเท่ากันเป็นเงินแห่งละ 17,262.60 บาท ส่วนบ้านป่าไม้แดง .2 บ้านป่ายางงาม .7 บ้านป่าคา .4 และบ้านหนองบัวพัฒนา .13 จะได้รับจัดสรรเท่ากันแห่งละ 13,810.08บาท รวมทั้งหมด 158,815.92 บาทถ้วนในครั้งนี้

นอกจากนี้ การได้มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้น บริษัทฯเป็นคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทานเข้าไปดำเนินการ แม้ว่าจะมีปริมาณขยะเข้ามาน้อยกว่ากำลังการผลิตและบริษัทฯยังขาดทุน แต่บริษัทฯมีความยินดีที่จะมอบเงินกองทุนนี้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงินที่ได้จัดสรรให้กองทุนทั้งหมด 1,316,345.38 บาท อีกด้วย