สังคม » เกษตรเชียงใหม่ดันYoung Smart เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ

เกษตรเชียงใหม่ดันYoung Smart เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ

4 มีนาคม 2020
683   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกอบลาภ แสงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำ Young Smart Farmer จังหวัดเชียงใหม่ จาก5อำเภอ เข้าร่วมอบรมฯ และร่วมพิธีเปิดตัวโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ “เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” ณ สำนักบริหารคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 Auditorium 306 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ “เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ”ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และบริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรตรงสู่ผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มของลาซาด้า ตามนโยบายการตลาดนำการเกษตรด้วยการพัฒนาเกษตรกรมาเป็นผู้ค้าออนไลน์ ซึ่งในส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นำเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)จาก 5 อำเภอ 5ชนิดสินค้าร่วมครงการดังนี้ 1 อำเภอสันป่าตอง นำสินค้าร่วมคือ แยมมัลเบอรี่ น้ำมันเบอรี่ 2.อำเภอแม่ริม นำสินค้าร่วมคือ คุกกี้น้องหมาเพิ่มโปรตีนจากแมลง 3 อำเภอสันป่าตองนำสินค้าร่วมคือ เมล่อนญี่ปุ่น 4อำเภอเชียงดาวนำสินค้าร่วมคือชากุหลาบ 5 อำเภอนำสินค้าร่วมคือฝางส้มอบแห้ง ร่วมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้