สังคม » เปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Chiang Mai Better Breathing 2020 “เชียงใหม่ เพื่อลมหายใจที่ดีกว่า “

เปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Chiang Mai Better Breathing 2020 “เชียงใหม่ เพื่อลมหายใจที่ดีกว่า “

28 กุมภาพันธ์ 2020
745   0

Spread the love

ปัจจุบันได้เกิดจุดความร้อนหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5 ในหลายพื้นที่สูงเกินมาตรฐาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อประชาชน
เพื่อเป็นการตระหนักสร้างความรับรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กPm2.5 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากคุณละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Chiang Mai Better Breathing 2020 “เชียงใหม่ เพื่อลมหายใจที่ดีกว่าขึ้น ทั้งนี้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

28 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่,นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเปิด โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Chiang Mai Better Breathing 2020 “เชียงใหม่ เพื่อลมหายใจที่ดีกว่าที่ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Chiang Mai Better Breathing 2020 “เชียงใหม่ เพื่อลมหายใจที่ดีกว่าเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ทราบถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5 ตลอดการรับรู้ การดูแลสุขภาพ และการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5

ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 2.เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ3.เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5