สังคม » ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคณะ ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท.มทบ.33

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคณะ ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท.มทบ.33

27 กุมภาพันธ์ 2020
845   0

Spread the love

27 ก.พ.2563 พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป การจัดการฝึก การดำเนินการฝึกตามนโยบาย การฝึกประจำปีการศึกษา 2562 ณ กองอำนวยการฝึกภาคสนาม ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมือง จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และ พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายสรุปของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 , การชี้แจงและประสานการปฏิบัติของคณะ การนำเสนอปัญหาข้อขัดข้อง และการเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ในการฝึก นศท. ซึ่งมอบให้ ศฝ./นฝ. , สถานศึกษา และ นศท. นำไปปฏิบัติ พร้อมกันนี้ได้พบปะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบ และให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร

สำหรับการเตรียมการและการควบคุมการฝึก มีการจัดเตรียมสถานีฝึก และอุปกรณ์การฝึกโดยพิจารณาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสมจริงในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความสุข มีความสนุกสนาน และอยู่ในหลักการฝึกเป็นไปตามหลักสูตรที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด อย่างครบถ้วน