การศึกษา » ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงานนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงานนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

17 ตุลาคม 2019
684   0

Spread the love

17 ตุลาคม 2562 เชียงใหม่ขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติในการคิดค้นนวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนกล่าวรายงานและร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติในการคิดค้นนวัตกรรมการศึกษา ตามบริบทของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อรับฟังข้อเสนอต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา ในการหาแนวทางที่เหมาะสมตามบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

การประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการมาตั้งแต่มีประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในปี 2561 โดยมีโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 61 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างการรับรู้ในการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการให้แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนอีกด้วย