สังคม » ทม.แม่เหียะหวั่นพิษสุนัขบ้าระบาด เร่งฉีดวัคซีนสุนัข – แมว ทั้งตำบล

ทม.แม่เหียะหวั่นพิษสุนัขบ้าระบาด เร่งฉีดวัคซีนสุนัข – แมว ทั้งตำบล

24 กุมภาพันธ์ 2020
555   0

Spread the love

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์ทั้ง 10 หมู่บ้าน เร่งออกให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่ จำนวน 1,534 ตัว ครอบคลุมทั้งตำบล

นายธนวัฒน์  ยอดใจ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ดำเนินการบูรณาการร่วมกับสมาชิกสภา, ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครปศุสัตว์ ทั้ง 10 หมู่บ้าน ลงพื้นที่เร่งออกให้บริการฉีดวัคซีน สุนัข แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของให้ครอบคลุมทั้งตำบล  เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงและเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ถึงแม้ปีนี้จะยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ก็ตาม แต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันอย่างต่อเนื่องเพราะโรคพิษสุนัขบ้าสามารถระบาดได้ทุกฤดูกาลไม่เฉพาะช่วงหน้าร้อนเท่านั้น ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจพบว่า ปัจจุบันในพื้นที่เมืองแม่เหียะ มีสุนัขและแมว ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลตำบล จำนวน 1,700 ตัว ทั้งนี้ได้ดำเนินการฉีดแล้วทั้งสิ้น 1,534 ตัว คิดเป็นร้อยละ 90.24  ในส่วนของจำนวนที่ไม่สามารถฉีดได้เนื่องจากมีอาการป่วย และอายุยังไม่ถึงกำหนดการรับวัคซีน

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยังได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว ได้นำสุนัข และแมวที่เลี้ยงไว้ หากหายป่วย หรืออายุครบกำหนด (3เดือน) มารับบริการฉีดวัคซีน กับเจ้าหน้าที่ ให้ครบทุกตัว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แจ้งขึ้นทะเบียนด้วย เพื่อจะได้ง่ายต่อการควบคุมดูแล ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่เหียะ โทร.0 5327 6491 หรือสมาชิกสภาและอาสาสมัครปศุสัตว์ ทุกหมู่บ้าน.