สังคม » เสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคม จังหวัดเชียงใหม่

เสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคม จังหวัดเชียงใหม่

19 กุมภาพันธ์ 2020
521   0

Spread the love

พมจ.เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคม จังหวัดเชียงใหม่” และการอบรมเจ้าหน้าที่ Team One Home เสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคมระดับอำเภอ เพื่อขยายเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมกันพัฒนาสังคม

วันนี้ (19 ก.พ. 63) ที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ Team One Home (ครู ก) ในการเสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคมระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคม จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีนางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐ 6 หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา 5 แห่ง ร่วมในพิธีลงนาม และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ (ทีม one home) นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเข้าร่วม

จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 25 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้าน ซึ่งจากการเก็บข้อมูล Social Map ในปี 2561 พบข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 35,128 คน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเดินทางลำบาก ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐได้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อขยายเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีจิตอาสามาร่วมกันพัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงครอบครัวทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และเตรียมความพร้อมทีม One Home ในการลงพื้นที่อบรม อพม. ใหม่ เป็นลำดับต่อไป