สังคม » “สวนสัตว์เชียงใหม่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส”ระดมพนักงานเจ้าหน้าที่ ช่วยกันพัฒนาสวนสัตว์ เพื่อสร้างความสามัคคี ในการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย

“สวนสัตว์เชียงใหม่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส”ระดมพนักงานเจ้าหน้าที่ ช่วยกันพัฒนาสวนสัตว์ เพื่อสร้างความสามัคคี ในการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย

19 กุมภาพันธ์ 2020
428   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  นายวุฒิชัย ม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ประชุมหารือพนักงานระดับบริหาร ให้มีการพัฒนาสวนสัตว์ขึ้นในช่วงการท่องเที่ยวลดจำนวนลงเนื่องจากวิกฤตการณ์โรคปลอดอักเสบ(Covid-19)โดยให้ทุกฝ่าย ลงพื้นที่ทำความสะอาด ส่วนจัดแสดงสัตว์เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและเก็บกวาดอาคารสถานที่ตลอดจนถึงการสำรวจป้ายให้ข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อต้อนรับพร้อมบริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์(ปีใหม่เมือง)ที่จะมาถึงนี้ โดยจะมีการระดมกำลังจากทุกฝ่ายกันเวลา13.30น.ของทุกวันตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป.