สังคม » บางกอกแอร์เวย์สจัดกิจกรรม “มินิ ทอล์ค การบริหารจัดการขยะ” ภายใต้ โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ของ กลต.

บางกอกแอร์เวย์สจัดกิจกรรม “มินิ ทอล์ค การบริหารจัดการขยะ” ภายใต้ โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ของ กลต.

19 กุมภาพันธ์ 2020
521   0

Spread the love

19 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำโดยนางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัทฯ และประธานคณะทำงานส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (ที่ 3 จากขวา) และนายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด (ที่ 2 จากขวา) จัดกิจกรรม “มินิ ทอล์ค เรื่องการบริหารจัดการขยะ” ภายใต้โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการคัดแยกขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเป็นเกียรติในงาน นอกจากนี้ยังมีคู่รักรักษ์โลก ท็อป พิพัฒน์ (ที่ 1 จากซ้าย) และ นุ่น ศิรพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) มาร่วมสนทนาแบ่งปันเคล็ดลับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต

โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็นโครงการที่เชิญบริษัทจดทะเบียนที่มีที่ทำการหรือมีโครงการอยู่ในแนวถนนวิภาวดีรังสิต มาร่วมกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและลดขยะที่ไม่สามารถหมุนเวียนไปใช้หรือทำประโยชน์อย่างอื่นให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก 3R “Reduce Reuse Recycle” หรือ “ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” เริ่มตั้งแต่ลดการใช้สิ่งที่จะเป็นขยะในอนาคต และเรียนรู้ในการจัดการขยะแต่ละประเภท ซึ่งเป็นจุดเริ่มของเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ที่จะสามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคตได้ด้วยการร่วมมือกันในสังคมหรือเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวภายในองค์กรเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถขยายผลไปยังองค์กรอื่นได้