สังคม » การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์คัพ” ครั้งที่ 10

การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์คัพ” ครั้งที่ 10

18 กุมภาพันธ์ 2020
833   0

Spread the love

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์คัพ” ครั้งที่ 10

วันนี้ (18 ก.พ. 63) ที่ลานประตูท่าแพ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์คัพ” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 10 ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาเซปักตะกร้อให้ได้รับความนิยม โดยเฉพาะให้คนในท้องถิ่นได้รู้จักและรักในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ และสร้างประสบการณ์จากการแข่งขันให้แก่นักกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ใช้กีฬาเป็นสื่อนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัด อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ตามโครงการ Sports Tourism และยังเป็นการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งกีฬา หรือ Sports City อีกด้วย

สำหรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ประเภททีมชาย จำนวน 6 ทีม คือ กองทัพอากาศ-KELA กองทัพบก-ช้างบิน กองทัพเรือ-HONDA ตำรวจ เชียงใหม่ A และเชียงใหม่ B ส่วนประเภททีมหญิง มีจำนวน 6 ทีม คือ สโมสรตะกร้อราชบุรี กองทัพอากาศ-KELA โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง TOYOTA PARAGON สโมสรตะกร้อ HONDA และเชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาทีมที่ชื่นชอบได้ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้ ณ สนามแข่งขันลานประตูท่าแพ