ท่องเที่ยว » เชียงใหม่ หารือเตรียมเปิดตัวแคมเปญ WE LOVE CHIANGMAI กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

เชียงใหม่ หารือเตรียมเปิดตัวแคมเปญ WE LOVE CHIANGMAI กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

17 กุมภาพันธ์ 2020
589   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือทุกภาคส่วน เตรียมเปิดตัวแคมเปญ WE LOVE CHIANGMAI กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดให้มีความโดดเด่น แตกต่างและเป็นที่จดจำ ตลอดจนแนวทางการจัดโปรโมชั่นจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมลดสนั่นกันทั้งเมือง

วันนี้ (17 ก.พ. 63) ที่ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือ การจัดกิจกรรม WE LOVE CHIANGMAI “Refreshing day” โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้แทนภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ภายใต้แคมเปญ WE LOVE CHIANGMAI โดยดึงผู้ประกอบการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน และสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เชื่อมโยงสอดคล้อง และประสานความร่วมมือ ภายใต้แบรนด์และแคมเปญเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความโดดเด่น แตกต่าง และเป็นที่จดจำมากขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ มีการหารือเรื่องของการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ WE LOVE CHIANGMAI ซึ่งเบื้องต้นกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ ณ ข่วงประตูท่าแพ อีกทั้งมีการหารือในเรื่องของการกำหนดตราสัญลักษณ์ รูปแบบการจัดงาน การบริหารจัดการตราสัญลักษณ์ ตลอดจนแนวทางการจัดโปรโมชั่นสนับสนุนกิจกรรม จากผู้ประกอบการร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะพร้อมใจลดสนั่นกันทั้งเมือง