การศึกษา » “Love Learning Hosted by Ambassador Education Group”

“Love Learning Hosted by Ambassador Education Group”

15 กุมภาพันธ์ 2020
1143   0

Spread the love

Unity Concord International School เชิญร่วมงานแฟร์ของโรงเรียนในเครือ Ambassador Project พร้อมส่งความสุข ความสนุกสนาน ต้อนรับเทศกาลในเดือนแห่งความรัก วันวาเลนไทน์ ภายใต้แนวคิด “Love Learning Hosted by Ambassador Education Group”

เสกพื้นที่ในงานให้กลายเป็นดินแดนแห่งจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด ภายในงานทุกท่านยังได้พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดงความสามารถของเด็ก ๆ จากโรงเรียนในเครือ, กิจกรรมเล่นเกม, และกิจกรรมประดิษฐ์งานฝีมือ D.I.Y รวมถึงยังมีบูทประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาจากโรงเรียนในเครือ Ambassador Project เพื่อให้ข้อมูล และคำแนะนำ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานในอนาคต

โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา หรือ ABS เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมี ความรู้ และมีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ สามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม มีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้คำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “ภาษาล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย มุ่งไปสู่สากล” และยังผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ ทั้งวิชาการและกิจกรรม ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากมาย

ซึ่งโรงเรียนในเครือ Ambassador Project  ได้แก่ . Unity Concord International School เป็นโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตร American เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้น ม.6  , Americana Chinese International School เป็นโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตร American เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้น ม.2 , Ambassador Bi-Lingual School เป็นโรงเรียนสองภาษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้น ม.6  , Little Stars Bi-Lingual School  เป็นโรงเรียนสองภาษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้น ป.6  , CEC โรงเรียน สอนภาษา, Finn College สอนระดับมหาวิทยาลัยอ,Ambassador Bi-Lingual Academy (Opening May 2020) เป็นโรงเรียนสองภาษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้น ป.6   และ British Chinese International School (Opening August 2020)  เป็นโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตร British

พบกันได้ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นี้.