เศรษฐกิจ » อำเภอแม่ทา เตรียมจัดงาน “ไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ” ครั้งที่ 9

อำเภอแม่ทา เตรียมจัดงาน “ไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ” ครั้งที่ 9

13 กุมภาพันธ์ 2020
1632   0

Spread the love

อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอที่ประชาชนส่วนใหญ่แกะสลักไม้เป็นอาชีพหลัก ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบต่อกันมาแต่ดั้งเดิมเป็นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่แหล่งผลิตไม้แกะสลักในพื้นที่อำเภอแม่ทายังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงร่วมกับเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา และภาคีเครือข่าย ” จัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ” เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการต่อยอดสินค้าทุนทางวัฒนธรรมอำเภอแม่ทา ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักแหล่งผลิตไม้แกะสลัก และทำให้ผู้ประกอบอาชีพแกะสลักไม้มีการพัฒนาฝีมือและรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยแหล่งผลิตสินค้าทุนทางวัฒนธรรมอำเภอแม่ทา ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนดีขึ้น โดยใช้พื้นที่บริเวณศูนย์ OTOP บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวงเป็นสถานที่จัดงาน

13 กุมภาพันธ์ 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ,นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา และนายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ หมู่บ้านไม้แกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง และบริเวณศูนย์ OTOP ทาทุ่งหลวง (บ้านหนองยางฟ้า)

 

งานแถลงข่าว การจัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ หมู่บ้านไม้แกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง และบริเวณศูนย์ OTOP ทาทุ่งหลวง (บ้านหนองยางฟ้า) เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างทั่วถึงและเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ที่ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน และไม้แกะสลัก ได้เลือกซื้อ ภายในงาน ครั้งนี้

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตไม้แกะสลักและผลิตภัณฑ์ชุนชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปัญญาของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน และสร้างแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999