สังคม » กลุ่มเซ็นทรัลส่งมอบเสื้อกันหนาว จำนวน 868 ตัว ให้แก่ครูและนักเรียนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ในกิจกรรมสานใจสร้างไออุ่น ภายใต้โครงการเซ็นทรัลทำ   

กลุ่มเซ็นทรัลส่งมอบเสื้อกันหนาว จำนวน 868 ตัว ให้แก่ครูและนักเรียนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ในกิจกรรมสานใจสร้างไออุ่น ภายใต้โครงการเซ็นทรัลทำ   

12 กุมภาพันธ์ 2020
513   0

Spread the love

กลุ่มเซ็นทรัล นำโดยคุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล และคุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ พร้อมด้วย คุณธนัชชพร พงษ์เย็น หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเซ็นทรัลกรุ๊ป จังหวัดเชียงใหม่คุณศิระ สันติตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบเสื้อกันหนาว จำนวน  868 ตัว ให้แก่ครูและนักเรียนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 โรงเรียน โดยมี คุณคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคุณบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครูและนักเรียนในอำเภอแม่แจ่มทั้ง 10 โรงเรียนต่อไป

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล ได้ตรวจเยี่ยมมาตรการการดูแลและช่วยป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา และมาตรการลดฝุ่นละออง รวมถึงจุด safety zone ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่