สังคม » อุทยานหลวงฯ จัดนิทรรศการพืชสมุนไพรท้องถิ่น

อุทยานหลวงฯ จัดนิทรรศการพืชสมุนไพรท้องถิ่น

12 กุมภาพันธ์ 2020
1092   0

Spread the love

ระหว่างวันที่ 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ชวนร่วมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ” สร้างสุขให้ชีวิต พิชิตโรคภัย ด้วยสมุนไพรในครัวเรือน ” ณ สวนสมนไพร อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

ภายในงานชมนิทรรศการองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น อาทิ สมุนไพรรักษาโรค 30 อาการในชีวิตประจำวัน/ สมุนไพรพืชอาหารท้องถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง/ องค์ความรู้พืชสมุนไพรภายใต้งานวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)/ บูธแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากหน่วยงานต่างๆ

เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับใช้ในครัวเรือน อาทิ ยาดมเขย่าขวด/ ยาลูกประคบ/ ยาหม่องสมุนไพร/ สเปรย์ไล่แมลง ,เรียนรู้การทำเมนูสุขภาพ อาทิ เมี่ยงคำ อาหารสมุนไพรต่างๆ ,ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน และสาธิตการย่ำข่าง ,สาธิตทำขนมสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากสีธรรมชาติ โดย ชมรมคนรักอุทยานหลวงราชพฤกษ์,แจกกล้าสมุนไพรพื้นบ้านและผักกับลาบ ฟรี‼️ (มีจำนวนจำกัด)

ในวันที่ 14 ก.พ.63 เวลา 09.00 – 12.00 น. ร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “โภชนาการข้าวเพื่อสุขภาพ” โดย สำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หัวข้อ “กินอาหารให้เป็นยา” โดย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทและสมาพันธ์แพทย์แผนไทยล้านนา หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น” โดย ปราชญ์ชาวบ้านภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 053-114110 ถึง 5 หรือ 053-114195 กลุ่มวิชาการและการเรียนรู้