สังคม » เกษตรเชียงใหม่ เชิญร่วมงานวิวาห์รับวาเลนไทน์ ระหว่างน้องลำไยกับนายผึ้ง

เกษตรเชียงใหม่ เชิญร่วมงานวิวาห์รับวาเลนไทน์ ระหว่างน้องลำไยกับนายผึ้ง

12 กุมภาพันธ์ 2020
860   0

Spread the love

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า การจัดงานดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า การใช้แมลงผสมเกสร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในไม้ผลเป็นวิธีการและปัจจัยที่มีความสำคัญปัจจัยหนึ่ง เพราะพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรหลายชนิดรวมถึงลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีพื้นที่ถึง 300,000 กว่าไร่ สามารถสร้างมูลค่าปีละหลายล้านบาทนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการดูแลเอาใจใส่ต้นลำไยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะช่วงลำไยออกดอกพบว่า หากไม่มีแมลงช่วยผสมเกสรดอกลำไย ลำไยก็จะติดผลน้อยหรือผลผลิตจะลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า สภาพธรรมชาติของลำไยเป็นพืชผสมข้าม (ดอกตัวเมีย และดอกตัวผู้อยู่แยกกัน อาจอยู่ในช่อเดียวกัน หรือคนละช่อก็ได้) อัตราส่วนของดอกตัวผู้และดอกตัวเมียบนช่อมีอัตรา 6 : 1 และมีการบานของดอกไม่พร้อมกัน การนำผึ้งเข้าช่วยผสมเกสร จะช่วยทำให้เปอร์เซ็นต์การติดผลของลำไยมีมากขึ้นร้อยละ 78.78 ประกอบกับการใช้แมลงช่วยผสมเกสรนิยมใช้แพร่หลายในต่างประเทศ ดังนั้นการใช้แมลงผสมเกสรลำไย จึงมีความจำเป็นเพราะทำให้ผลผลิตลำไยมากขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อเกษตรกรผู้ผลิตผึ้ง และเกษตรกรชาวสวนลำไย รวมถึงเกษตรที่สนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างผึ้งกับลำไย ,เทคนิควิธีการ โดยมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ,มีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ต่างๆ การสาธิตเทคโนโลยีการผสมเกสร การแปยยูปสร้างมูลค่าจากน้ำผึ้ง รวมถึงเวทีเสวนาตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำไปปรับใช้กับพื้นที่ตน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานกิจกรรมดีๆ ได้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แปลงใหญ่ลำไย(บ้านเจ้าสาว) ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา08.30น.เป็นต้นไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 053112480ต่อ23