สังคม » มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ (One Love) จัดนิทรรศการ One Love Art Exhibition ครั้งที่2

มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ (One Love) จัดนิทรรศการ One Love Art Exhibition ครั้งที่2

11 กุมภาพันธ์ 2020
539   0

Spread the love

จากความสำเร็จของโครงการ One Love Srt Exhibition ในปี 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิหนึ่งน้ำใจได้รับความร่วมมือจากศิลปินแห่งชาติศิลปินที่มีชื่อเสียง คณาจารย์ นักศึกษา และดารานักแสดงที่ให้การสนับสนุนผลงานศิลปะนำมาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อระดมทุนนำรายได้ไปสนับสนุน 2 โครงการ หลักของมูลนิธิ ฯคือโครงการหนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิต และโครงการหนึ่งน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ รวมถึงเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิและได้รับรู้ถึงความสุขของการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

11 กุมภาพันธ์ 2563 คุณอัฐ ทองแตง รองประธานมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ ประธานเปิดงาน“One Love Art Exhibition 2020”วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมด้วยคุณสุภาพร บัญชาจารุรัตน์ กรรมการมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ โดยมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ กรรมการมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ กล่าวรายงาน ณ โครงการ One Nimman จังหวัดเชียงใหม่

ในปี 2563 นี้มูลนิธิหนึ่งน้ำใจยังคงได้รับความอนุเคราะห์ในการส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงานOne Love Art Exhibition ครั้งที่ 2 จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินผู้มีชื่อเสียงนักศึกษาและดารานักแสดงอาทิอาจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธ์ ศิลปินแห่งชาติ, อาจารย์วัฒนะ วัฒนาพันธุ์, อาจารย์ธนกร ไชยจินดา, คุณธัชมาพรรณา จันทร์จำรัสแสง ,คุณปัณพัท เตชเมธากุล , คุณพิชญา โอสถเจริญผล,คุณธนชัย อุชชิน,คุณปรียวิศว์ นิลจุลกะ,ฯลฯ ซึ่งศิลปินทุกท่านที่ส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้มีเป้าหมายเดียวกันคือการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

มูลนิธิหนึ่งน้ำใจหวังเพียงจะได้เป็นผู้ให้ผู้สงมอบความรักและความปรารถนาดีที่สำเร็จเป็นรูปธรรมผ่านการร่วมแรงร่วมใจของผู้สนับสนุนทุกคนเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่สมบูรณ์แบบคือการเติมเต็มชีวิตให้มีค่ามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นผู้ให้ไปพร้อมๆ กับเราในงานนิทรรศการ  One Love Art Exhibition  ระหว่างวันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลาน One Square โครงการ One Nimman จังหวัดเชียงใหม่