สุขภาพ » ปางช้างแม่สา ทำการตรวจน้ำในงวงช้างเพื่อสุขภาพและระบบหายใจที่ดีของช้าง

ปางช้างแม่สา ทำการตรวจน้ำในงวงช้างเพื่อสุขภาพและระบบหายใจที่ดีของช้าง

7 กุมภาพันธ์ 2020
1045   0

Spread the love

ช้างแม่สา เข้าแถวตรวจน้ำในงวงช้างป้องกันโรคทางเดินหายใจ

ที่สถานพยาบาลช้าง ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีทีมงานของสถาบันวิจัยและตรวจสุขภาพช้างแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จ.สุรินทร์ และพ สถานบันคชบาลแห่งชาติ ลำปาง และมูลนิธิช้างแห่ประเทศไทย ได้ทำการตรวจสุขภาพช้างประจำปี โดยมีบรรดาช้างน้อยใหญ่ของปางช้างแม่สา ได้เข้าแถวมารอการตรวจซึ่งการตรวจแต่ละตัวจะต้องใช้น้ำเกลือฉีดลงในงวง ซึ่งปกติช้างจะหึงงวงมาก จึงต้องให้ควาญช้างมาดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ช้างบางตัวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะช้างน้อยจะชูงวงให้ตรวจอย่างง่ายดาย ส่วนช้างมีอายุจะไม่ยินยอมให้ตรวจต้องใช้ภาคบังคับโดยควาญช้าง


สำหรับการตรวจน้ำในงวงช้างเพื่อเป็นการตรวจสอบโรคต่างๆโดยเฉพาะวัณโรคที่พบเชื้อวัณโรคจากคนสามารถติดต่อสู่ช้างได้ โดยเฉพาะช้างเลี้ยง หรือช้างในปางช้าง หากควาญช้างเป็นวัณโรค เชื้อจะสามารถแพร่สู่ช้างได้นั่นเอง และเชื้อวัณโรคจากช้างยังสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านทางการพ่นน้ำ เพราะเชื้อวัณโรคอยู่ในสารคัดหลั่งในโพรงจมูกและงวงช้าง หากช้างตัวที่ติดเชื้อพ่นน้ำใส่คนที่เสี่ยงต่อการติดโรคนี้แล้ว ก็จะมีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปได้ง่ายนั่นเอง

ซึ่งการตรวจในครั้งนี้ จากเป็นการตรวจประจำปีสำหรับที่ปางช้างที่มีการรับรองมาตรฐานและทางปางช้างแม่สาก็ขอความร่วมมือ เนื่องจากในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเป็นจำนวนมาก และมีกระแสเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส จึงต้องทำการเฝ้าระวังถึงแม้กลุ่มทีมงานที่มาระบุว่าจะเน้นเรื่องวัณโรคและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจของช้าง


นายกมล อุบลหน่อ อาสาสมัครมูลนิธิช้าง ได้เผยว่าในการตรวจน้ำในงวงช้าง เพื่อตรวจหาโรคโดยเฉพาะวัณโรคโดยใช้น้ำเกลือใส่ลงในงวงช้างเพื่อให้ช้างเป่าน้ำในงวงออกมาจากระบบการหายใจเพราะหากมีเชื้ออะไรอยู่ภายในหรือสิ่งแปลกปลอมจะได้ไหลออกมา โดยช้างเป่าแรงเท่าไหร่มีเชื้ออะไรก็จะออกมาหมด แต่หากจะหาเชื้อโคโรนา ก็มีอีกวิธีหนึ่งส่วนในครั้งนี้จะเน้นเชื้อวัณโรคโดยปีหนึ่งจะตรวจสักครั้งหนึ่ง โดยทีมงานจากสถาบันวิจัยและตรวจสุขภาพช้างแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จ.สุรินทร์ และพ สถานบันคชบาลแห่งชาติ ลำปาง และมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย


นางอัญชลี กัลมาพิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ปางช้างแม่สา จำกัด ได้เผยว่าในช่วงที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวกว่า 80 เปอร์เซ็น เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน เข้ามาในปางช้างจำนวนมาก ซึ่งทางปางช้างก็มีระบบการเฝ้าระวัง โดยให้ทางควาญช้างและพนักงานใส่หน้ากากอนามัยในการป้องกันเบื้องต้น และเมื่อมีทีมงานจากสถาบันวิจัยและตรวจสุขภาพช้างแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จ.สุรินทร์ และ สถานบันคชบาลแห่งชาติ ลำปาง และมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย เข้ามาดำเนินการตรวจน้ำในงวงช้างถึงแม้จะเน้นในเรื่่องระบบทางเดินหายใจของช้างในเรื่องวัณโรค แต่หากพบในเรื่องโรคอื่นก็จะเป็นการป้องกันได้ไปในตัวด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าเที่ยวในปางช้างแห่งนี้