สังคม » จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวงพระเจ้ากาวิละ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวงพระเจ้ากาวิละ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์

5 กุมภาพันธ์ 2020
769   0

Spread the love

5 กุมภาพันธ์ 2563ที่ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวงพระเจ้ากาวิละ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและคุณงามความดีของบรรพบุรุษชาวล้านนาและวีรกรรมของพระองค์ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ ส่วนราชการต่างๆ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวง

พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ หรือพระเจ้ากาวิละ ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และอาณาจักรล้านนาพระองค์แรกแห่งราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ หรือเจ้าเจ็ดตน ทรงปกครองเมืองเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ.2285 – 2358 ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์ เป็นห้วงเวลาแห่งการศึกสงครามและสร้างบ้านแปงเมือง ทรงเป็นกษัตริย์ชาตินักรบ โดยทรงร่วมกับพระอนุชาทั้ง 2 นับตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงนำกำลังทหารไทยเข้าตีและขับไล่ทหารพม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2317 โดยมีพระเจ้ากาวิละเป็นกองทัพหน้า และได้ปกครองเมืองเชียงใหม่แบบประเทศราชสืบมา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงปฐมกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 และทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกอบพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่ เป็นประจำทุกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ของทุกปี ที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ