สังคม » ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือพร้อมปฏิบัติการ

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือพร้อมปฏิบัติการ

5 กุมภาพันธ์ 2020
408   0

Spread the love

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดหน่วยปฏิบัติการ ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ และเติมน้ำให้กับเขื่อนกักเก็บน้ำ

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กล่าวในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำ และสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน จึงได้ปรับแผนการเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2563 จากเดิมวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ที่มีการร้องขอรับบริการฝนหลวงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ ในการช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า การยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ และเติมน้ำให้กับเขื่อนกักเก็บน้ำ

​จากการสำรวจความต้องการน้ำฝนของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบภาคเหนือ มีความต้องการขอรับการสนับสนุนฝนหลวง อีกทั้งจากการติดตามสภาพอากาศ พบว่ามีโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มมากขึ้น ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจึงได้ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 2 หน่วย ตั้งแต่วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป พร้อมติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ใกล้ชิดต่อเนื่อง และพร้อมที่จะบินปฏิบัติการฝนหลวง ช่วยเหลือพื้นที่ร้องขอทันทีที่สภาพอากาศเหมาะสม รวมทั้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ เช่น พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิต และพื้นที่ประสบภัย
​ในส่วนของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ สำหรับเป็นฐานเติมสารฝนหลวง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง ในช่วงวันที่ 3 – 16 กุมภาพันธ์ โดยมีเฮลิคอปเตอร์สำหรับบินสำรวจพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

การปฏิบัติการฝนหลวง สำหรับปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ และภาคเหนือตอนบน โดยใช้เครื่องบินชนิด Casa จำนวน 2 เครื่อง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก กองบิน 41 อำเภอเมืองพิษณุโลก สำหรับปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้เครื่องบินกองทัพอากาศ ชนิด BT-67 จำนวน 1 เครื่อง ในช่วงวันที่ 3-16 กุมภาพันธ์ และใช้เครื่องบิน ชนิด Casa จำนวน 2 เครื่อง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
​ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลสถานการณ์ความต้องการฝนในพื้นที่โดยตรง ทางโทรศัพท์ 0-5327-5051 ต่อ 12 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th หรือทาง Facebook ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999