สังคม » ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือพร้อมปฏิบัติการ

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือพร้อมปฏิบัติการ

5 กุมภาพันธ์ 2020
363   0

Spread the love

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดหน่วยปฏิบัติการ ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ และเติมน้ำให้กับเขื่อนกักเก็บน้ำ

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กล่าวในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำ และสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน จึงได้ปรับแผนการเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2563 จากเดิมวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ที่มีการร้องขอรับบริการฝนหลวงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ ในการช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า การยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ และเติมน้ำให้กับเขื่อนกักเก็บน้ำ

​จากการสำรวจความต้องการน้ำฝนของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบภาคเหนือ มีความต้องการขอรับการสนับสนุนฝนหลวง อีกทั้งจากการติดตามสภาพอากาศ พบว่ามีโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มมากขึ้น ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจึงได้ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 2 หน่วย ตั้งแต่วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป พร้อมติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ใกล้ชิดต่อเนื่อง และพร้อมที่จะบินปฏิบัติการฝนหลวง ช่วยเหลือพื้นที่ร้องขอทันทีที่สภาพอากาศเหมาะสม รวมทั้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ เช่น พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิต และพื้นที่ประสบภัย
​ในส่วนของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ สำหรับเป็นฐานเติมสารฝนหลวง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง ในช่วงวันที่ 3 – 16 กุมภาพันธ์ โดยมีเฮลิคอปเตอร์สำหรับบินสำรวจพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

การปฏิบัติการฝนหลวง สำหรับปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ และภาคเหนือตอนบน โดยใช้เครื่องบินชนิด Casa จำนวน 2 เครื่อง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก กองบิน 41 อำเภอเมืองพิษณุโลก สำหรับปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้เครื่องบินกองทัพอากาศ ชนิด BT-67 จำนวน 1 เครื่อง ในช่วงวันที่ 3-16 กุมภาพันธ์ และใช้เครื่องบิน ชนิด Casa จำนวน 2 เครื่อง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
​ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลสถานการณ์ความต้องการฝนในพื้นที่โดยตรง ทางโทรศัพท์ 0-5327-5051 ต่อ 12 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th หรือทาง Facebook ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ