สังคม » “สตม.” กำชับทุกด่านคัดกรองเข้ม สกัด “โคโรน่า” พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

“สตม.” กำชับทุกด่านคัดกรองเข้ม สกัด “โคโรน่า” พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

4 กุมภาพันธ์ 2020
563   0

Spread the love

ตามนโยบายของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เข้มงวดกวดขันและทำการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ซึ่ง รัฐบาลมอบหมายให้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสานงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล...จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) , พล...สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. และ พล...ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล...สมพงษ์ ชิงดวงผบช.สตม. เพิ่มความเข้มในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยง โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ในการตรวจสอบและสกัดกั้นการเดินทางของบุคคลและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวนั้น

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) พล...สมพงษ์  ชิงดวง ผบช.สตม. ได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยในการปฏิบัติ บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอมรรัตน์ ชุมสาย อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้กำหนดจุดจอดเครื่องบินไว้โดยเฉพาะ และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ตั้งเครื่อง Thermoscan ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดกรองตามขั้นตอนสาธารณสุขก่อนผู้โดยสารจะแสดงตนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มอบหมายให้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประสานข้อมูลและการปฏิบัติกับ ดร.อดุลย์ศักดิ์  วิจิตร รอง ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าสามารถสกัดกั้นและควบคุมไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติจีนอยู่ต่อในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวในระหว่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และผ่อนผันการเปรียบเทียบปรับการอนุญาตให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบที่ไม่สามารถเดินทางกลับไปยังประเทศของตนได้ เป็นกรณีเฉพาะแล้ว

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติกรณีการผ่อนผันการอยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลสัญชาติจีนที่ได้รับผลกระทบกรณีดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 71 หมู่ 3 ถนนสนามบิน .เมือง จว.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 7510 หรือ สายด่วน สตม. 1178 หรือเว็บไซต์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ทันที

 

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999