สุขภาพ » ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลลานนา เปิดให้บริการแล้ว !

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลลานนา เปิดให้บริการแล้ว !

2 กุมภาพันธ์ 2020
1624   0

Spread the love

ฤกษ์งามยามดี  ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลลานนา เปิดให้บริการวันแรก นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา เป็นประธานตัดริบบิ้นในพิธีเปิดให้บริการ พร้อมมอบของที่ระลึกแด่คุณสุริยา ปิงมา ผู้ใช้บริการรายแรก

โรงพยาบาลลานนา เปิดให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับไตเทียม เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตวายทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ภายใต้สภาพแวดล้อมสวยงาม ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย  สะดวกสบาย สะอาด มีความเป็นส่วนตัว มีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและญาติ   มีอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ผ่านการตรวจตราเพื่อรับรองมาตรฐานโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และแพทยสภาแล้ว ดำเนินการโดย พญ.ทิชานันท์ ณรงค์ชัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต  เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ

เวลาเปิดบริการ : ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลลานนา เปิดให้บริการ  ในวันจันทร์เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 . ชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลลานนา   เบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์ประกันสังคม และเบิกตรงข้าราชการ  ผู้สนใจจองคิวฟอกไต สามารถโทรจองคิวได้ที่ โทร.052 134777 ต่อ 4340 ศูนย์ไตเทียม