สุขภาพ » โรงพยาบาลลานนา มอบชุดปฐมพยาบาลช่วยงานจิตอาสา

โรงพยาบาลลานนา มอบชุดปฐมพยาบาลช่วยงานจิตอาสา

31 มกราคม 2020
449   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลลานนา
ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด มอบชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและยาสามัญ ให้กับศูนย์อำนวยการจิตอาสา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งชุดปฐมพยาบาลและยาสามัญในกล่องนี้จะใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยจิตอาสา ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในกรณีได้รับอุบัติเหตุ หรือได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ ขณะปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนา หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่