สุขภาพ » ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจโรคไวรัสโคโรนา

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจโรคไวรัสโคโรนา

29 มกราคม 2020
766   0

Spread the love

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจโรคไวรัสโคโรนา

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เน้นประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 รณรงค์ขอความร่วมมือบริษัทรถโดยสารทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนรถโดยสาร และมาตรการด้านการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ซึ่งจังหวัดชียงใหม่ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ให้ประชาชนทราบ


นางวราภรณ์ วรพงศธร กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคปอดอักเสบฯ บริเวณสถานีสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ ทั้ง 3 แห่ง เพื่อเป็นการป้องกันผู้โดยสายที่จะขึ้นรถโดยสารเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ และจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดต่างๆ โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากาอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง

สำหรับผู้ที่มีอาการไอ จาม หรือมีน้ำมูก ขอให้สวมหน้ากากตลอดเวลา และหมั่นล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้ออีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงการป้องกันตัวเอง หากพบเห็นผู้ที่มีอาการหวัด ไอ จาม เจ็บ หรือแน่นหน้าอก ให้รีบแจ้งพนักงานได้ทันที โดยเจ้าหน้าที่จะได้ให้การช่วยเหลือ ติดต่อไปที่ศูนย์ฮอตไลน์ของกรมควบคุมโรค ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป


นอกจากนี้ ยังมีมาตรการขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการในการขนส่งผู้โดยสาร หมั่นทำความสะอาดโดยเฉพาะจุดที่ผู้โดยสารหยิบจับบ่อยๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และมีเจลล้างมือบนรถทุกคัน รวมถึงมีการประกาศ
เสียงตามสายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันตัวเอง และวีดิโอเผยแพร่บนรถโดยสารทุกคัน เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกและตระหนักรู้ในการป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่


ด้าน นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีมาตรการในการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า ที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ มายังสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่ง มีการคัดแยกทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ หากพบผู้โดยสารที่มีอาการ จะได้นำส่งให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการตรวจอย่างละเอียดต่อไป ยืนยันว่าหน้ากากอนามัยมีแจกเพียงพอกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับได้ที่ 15 จุด Safety Zone ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และห้องสมุดประชาชนศาลาแดง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่