สังคม » อบจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมหิ้วเป๋าบะเอาถุงพลาสติก Say no to plastic bags

อบจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมหิ้วเป๋าบะเอาถุงพลาสติก Say no to plastic bags

29 มกราคม 2020
685   0

Spread the love

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดทำกิจกรรม”หิ้วเป๋าบะเอาถุงพลาสติก Say no to plastic bags” เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเชิญชวนชาวเชียงใหม่ องค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมการณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และลดปัญหาขยะและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศและสัตว์ของจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฟสติวัล เชียงใหม่

ในงาน นายสมศักดิ์ ลาภอดิศร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงาน “หิ้วเป๋าบะเอาถุงพลาสติก” ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดออกแบบทำถุงผ้า “design your bag design your life”

การใช้ผลิตภัณฑ์ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้แนวคิด Say no to plastic bags” จากองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน, การแสดงความสามารถจากเยาวชนตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ , กิจกรรมWORKSHOPDIYรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก และกิจกรรมแฟชั่นโชว์ fashion bag design รวมถึงกิจกรรมแจกกระเป๋าผ้าเพื่อเป็นการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขับเคลื่อนการลด ละ เลิกใช้พลาสติก รวมถึงถุงที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เร่งรัดให้จัดการขยะพลาสติก โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นจุดเริ่มต้น เปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน ซึ่งในปัจจุบันวิถีชีวิตในสังคมไทยได้เปลี่ยนไปโดยมีการนำพลาสติกมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น เนื่องจากพลาสติกมีราคาถูก น้ำหนักเบา ทำให้ไม่สิ้นเปลืองค่าขนส่ง พลาสติกเป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ำ และสามารถทนแรงอัดได้สูงกว่าขยะมูลฝอยประเภทอื่น ๆ มีความคงทนต่อสารเคมี รวมทั้งไม่ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ส่งผลให้พลาสติกมีอายุยาวนานนับร้อยปี จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นหลายล้านตัน โดยเป็นขยะถุงพลาสติกประมาณ 80% ของปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมด อาทิ ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหารถุงหิ้วที่ใช้ใส่ของ (T-Shir bag) ถุงซองพลาสติก กล่องโฟม ขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น.