ท่องเที่ยว » ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมดำเนินการหากกระทรวงสาธารณสุขยกระดับการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมดำเนินการหากกระทรวงสาธารณสุขยกระดับการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร

29 มกราคม 2020
700   0

Spread the love

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวถึงมาตรการรับมือกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ว่า นอกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่จะปฏิบัติตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ด้วยการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น (ซึ่งได้ยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563) แล้ว ปัจจุบันยังได้ยกระดับการคัดกรองเพิ่มขึ้น ในกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองกวางโจว ซึ่งทำการบินมายังจังหวัดเชียงใหม่สัปดาห์ละ 28 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 3-5 เที่ยวบิน โดยมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้น อาทิ การเปลี่ยนจุดคัดกรองใหม่ และจัดช่องทางเฉพาะสำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ต้องดำเนินการคัดกรอง ซึ่งจากการตรวจคัดกรองผู้โดยสารจากเมืองกวางโจว ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้ (28 มกราคม 2563 ) จำนวน 15 เที่ยวบิน ผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน 1,324 คน ยังไม่พบผู้โดยสารต้องสงสัยหรือเข้าข่ายแต่อย่างใด

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดพื้นที่คัดกรองแยกจากตัวอาคารผู้โดยสาร เพื่อรองรับหากกระทรวงสาธารณสุขประกาศยกระดับการคัดกรองโรค ให้ตรวจคัดกรองผู้โดยสารจากทุกเที่ยวบินที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะเดียวกันยังได้จัดอุปกรณ์ป้องกันโรคที่เหมาะสม ได้แก่ เจลล้างมือ ถุงมืออนามัย และหน้ากากอนามัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน เพิ่มความถี่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณที่ร่างกายสัมผัส อาทิ รถเข็นกระเป๋า เก้าอี้พักคอย และห้องน้ำ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ยืนยันว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในสนามบิน ไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการ ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ในครั้งนี้ โดยพร้อมจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และจะทำอย่างเต็มกำลังเพื่อคุมเข้มและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา