สุขภาพ » ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ฯ ดำเนินมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่าอย่างเร่งด่วน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ฯ ดำเนินมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่าอย่างเร่งด่วน

26 มกราคม 2020
662   0

Spread the love

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในขณะนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัลวิลเลจ ได้ดำเนินมาตรการในการดูแลและช่วยป้องกันโรคให้เข้มงวดอย่างทันท่วงที อีกทั้ง ดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและบ่อยครั้งในจุดสำคัญที่มีสัมผัสบ่อย

โดยดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่างๆ ทั่วศูนย์ฯ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกหลัก และจุดที่มีคนหนาแน่น ทำความสะอาดพื้นที่ทั่วศูนย์การค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมง พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในลิฟท์ทุกครึ่งชั่วโมง ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ฯ และบริเวณหน้าร้านค้าต่างๆ เพื่อแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ไม่สบาย ตรวจตราสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ เตรียมพร้อมในการส่งลูกค้าไปโรงพยาบาลหากพบผู้มีอาการเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว ศูนย์การค้าจะดำเนินการป้องกันอย่างเต็มที่ และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ.