สังคม » ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 25

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 25

25 มกราคม 2020
647   0

Spread the love

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 25

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 25 “หมวด ขอ” จำนวน 301 หมายเลข และป้ายทะเบียนรถสวยหมวดเสริม “หมวด ขค ขง ขจและขฉ” จำนวน 140 หมายเลข ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเขียงใหม่ เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 25 หมวด ขอ จำนวน 301 หมายเลข และป้ายทะเบียนรถสวยหมวดเสริม ในหมวด ขค ขง ขจและขฉ จำนวน 140 หมายเลข ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ โดยแผ่นป้ายที่จะนำออกประมูล เป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลัษณ์และความหมายบ่งบอกความเป็นจังหวัดเขียงใหม่

ซึ่งจะสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบร่มเย็นประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้าหมวดอักษร ขอ ยังสื่อความหมายถึง “ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ” อันจะส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเจริญเป็นสิริมงคลรถที่ใช้อยู่จะนำพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนทวียิ่งๆขึ้นไป นอกจากนั้นยังมีแผ่นป้ายทะเบียนรถหมวดเสริมในหมวดอักษร “ขค ขง ขจ และ ขฉ” และแผ่นป้ายทะเบียนรถหมวดเสริมเป็นภาพกราฟฟิกครอบครัวหมีแพนด้าช่วงช่วง หลินฮุ่ยและหลินปิง


นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเขียงใหม่ กล่าวอีกว่า ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมาแล้วจำนวน 24 ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 523,038,811 บาท ทั้งนี้ได้นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถไปใช้ในกิจกรรมในโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ

ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS, โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร, โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่, โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถโดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน, โครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน, โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เป็นต้น


ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศลด้วยการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด “ขอ” “ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ” จำนวน 301 หมายเลขและป้ายเลขสวยหมวดเสริม “ขค ขง ขจและขฉ” จำนวน 140 หมายเลข ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนรถ โทร.053 270 412, 053 140 405, สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอฝาง โทร. 053 346 421, สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอจอมทอง โทร. 053 106 867 และสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอแม่แตง โทร. 053 104 119.

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999