เศรษฐกิจ » มหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่ “อุตสาหกรรมแฟร์ 2020” ตั้งเป้าเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท

มหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่ “อุตสาหกรรมแฟร์ 2020” ตั้งเป้าเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท

21 มกราคม 2020
849   0

Spread the love

เมื่อวันที่21 มกราคม 2563 นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, นายสราวุฒิ สินสำเนา ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020, นายสุรัตน์ ปะละนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และนางสาวสุธีรา ตะริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 แถลงข่าวการจัดงาน “อุตสาหกรรมแฟร์ 2020” ณ โรงแรม ยู นิมมาน ถนนนิมมานเหมินท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1, ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (BOI), สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ (สวทช.) ได้ร่วมกันจัดงาน “อุตสาหกรรมแฟร์ 2020” ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม เผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งงานอุตสาหกรรมแฟร์ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 แล้ว ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานมาจัดแสดงและจำหน่าย ให้กับผู้บริโภคโดยตรง ขณะเดียวกันยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุนระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาค และผู้ประกอบการจากส่วนกลาง สำหรับปีนี้ ตั้งเป้ายอดการซื้อขายภายในงานกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งปีที่ผ่านมายอดจำหน่ายภายในงานสูงถึง 26,735,410 บาท และมียอดสั่งซื้อหลังจบงานกับผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูทอีกด้วย

นายสราวุฒิ สินสำเนา ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020 กล่าวว่า ภายในงานอุตสาหกรรมแฟร์ นอกจากการจำหน่ายสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้าแล้ว ยังมีคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำกับนักลงทุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเงินทุนหมุนเวียน ผู้ที่ต้องการข้อมูลและกำลังก้าวเข้ามาเป็นนักธุรกิจกลุ่ม Start up สามารถมาติดต่อสอบถามได้ และยังมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จะมาแนะนำคอร์สฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สนใจด้วย ในส่วนการขายบูทขณะนี้จำหน่ายแล้วกว่า 90% จากจำนวนบูททั้งหมด 350 บูท ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้ประกอบการทั้งจากส่วนกลาง และภูมิภาคนำสินค้าที่ผลิตจากโรงงานมาจำหน่าย ให้กับผู้บริโภคโดยตรง

สิ่งที่น่าสนใจในงานปีนี้ คือ การออกบูทของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ การจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องมือเครื่องจักร ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน ได้นำไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ อาทิ เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องแพ็ครูปแบบต่าง ๆ เครื่องบรรจุ เครื่องซิลสูญญากาศ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยด้วย

เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้ามาชม และเลือกซื้อสินค้าภายในงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020 ท่านจะได้พบกับความก้าวหน้าของวงการอุตสาหกรรม โดยจะจัดเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น

 

ด้านนายสุรัตน์ ปาละนันทน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ปีนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอจากปีที่ผ่านมา ที่เคยนำผู้รับการฝึกมาแสดงทักษะฝีมือสาธิตการฝึกอาชีพ สาขาต่าง ๆ ในแต่ละวัน ในปีนี้จะนำเสนอนิทรรศการมีชีวิต ซึ่งเป็นการแสดงทักษะฝีมือและการจำลองธุรกิจร้านเบเกอรี่ กาแฟ และเครื่องดื่มอื่น ๆ โดยผู้รับการฝึกสาขาพนักงานเบเกอรี่ ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกแล้ว เพื่อให้โอกาสผู้รับการฝึกได้มีโอกาสแสดงทักษะฝีมือ ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สาขาพนักงานเบเกอรี่ จำนวน 4 เดือน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ วัสดุฝึกอบรม ชุดแบบฟอร์ม และเงินอุดหนุนระหว่างฝึก จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ หลังจากจบฝึกในสถาบันฯ จำนวน 4 เดือนแล้ว ได้ส่งเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการอย่างโรงแรมชั้นนำ อีก 2 เดือน รวมระยะเวลาฝึกทั้งสิ้น 6 เดือน

ในงานนี้ จะได้ลงมือแสดงทักษะฝีมือการฝึกอาชีพทดลองจำลองธุรกิจเปิดร้านเบเกอรี่และกาแฟ โดยจะสาธิตการชงกาแฟและเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ การสร้างสรรค์เบเกอรี่จากทักษะความรู้ประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งผู้สนใจเข้าชมสามารถสอบถามพูดคุยข้อมูลการฝึกอบรม ข่าวสารช่องทาง การสมัคร รวมถึงช่วยสนับสนุน อุดหนุนผลงานของน้อง ๆ ได้ แนะนำและติชมการพัฒนาผลักดัน ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ ในสาขาอาชีพพนักงานเบเกอรี่ต่อไป

นางสาวสุธีรา ตะริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าว่า งานอุตสาหกรรมแฟร์ ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและจัดอย่างต่อเนื่องมาถึงปีที่ 21 ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อน และบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นการยกระดับและพัฒนามาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ ในภูมิภาคให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ

สำหรับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้สนับสนุนการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์มาอย่างต่อเนื่อง เพราะมองเห็นศักยภาพของงานอุตสาหกรรมแฟร์ ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดี ที่ผู้ประกอบการ ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับความรู้ และสัมผัสสิ่งใหม่ ๆ ในวงการอุตสาหกรรม จากการเข้าชมงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นช่องทางนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ กิจกรรมที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีส่วนร่วม นอกจากการสนับสนุนพื้นที่จัดงานแล้ว ยังได้ร่วมเปิดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลด้านการค้า การลงทุน การประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการ SME  วิสาหกิจชุมชม ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จได้ต่อไป.