สังคม » เชียงใหม่เฉลิมฉลองเ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงฯ

เชียงใหม่เฉลิมฉลองเ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงฯ

20 มกราคม 2020
705   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงฯ เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
วันนี้ (20 ม.ค. 63) ที่วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 150 รูป ในกิจกรรมงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำวาระปี 2563-2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณที่มีคุณูปการต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ อันเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างยั่งยืน และในช่วงเย็นวันนี้ เวลา 18.15 น. จะมีกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ทั่วไทย ทั่วโลก เพื่ออาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ที่จะปลุกกระแสเรื่องสมาธิ และเป็นเวทีที่ให้ผู้คนแสดงพลัง ที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนไปสู่สันติสุข ทั้งยังเป็นการเผยแผ่เกียรติประวัติอันงดงามขององค์ท่าน ให้เป็นที่รับทราบของบุคคลทั่วไป ทั้งประเทศและประชาคมโลกสืบไป

พระอาจารย์มั่น หรือ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ (ภูริทัตโต) เป็นปรมาจารย์สายกัมมัฏฐานที่สมถะ มุ่งหาความพ้นทุกข์ ครั้งเมื่อได้รับบัญชาจากคณะสงฆ์ธรรมยุตให้มาเป็นเจ้าอาวาส และพระอุปัชฌาย์อยู่วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติหน้าที่เพียงปีเศษก็ขอสละตำแหน่ง จาริกไปแสวงหาความวิเวก ซึ่งท่านรับเป็นเจ้าอาวาสเพียงแห่งเดียว ทางราชการ มหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์ จึงมอบหมายให้วัดเจดีย์หลวงฯ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรำลึก 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยจัดงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาส 149 ชาตกาลหลวงปู่มั่น และปีนี้ถือเป็นงานครั้งยิ่งใหญ่ ได้อาราธนานิมนต์พระเถระสายกรรมฐานทั่วประเทศมาร่วม ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2563 มีการบวชธรรมจารี-ธรรมจาริณี ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 150 รูป อบรมปฏิบัติกรรมฐาน พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศแด่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และวันนี้ (20 ม.ค.) เวลา 15.00 น. จะมีพิธีบำเพ็ญกุศล 150 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส และสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธาน