Event » นิทรรศการจีน เปิดประตูสู่แดนมังกรจากเส้นทางสายไหม สู่สายใยแห่งไทย-จีน

นิทรรศการจีน เปิดประตูสู่แดนมังกรจากเส้นทางสายไหม สู่สายใยแห่งไทย-จีน

18 มกราคม 2020
1549   0

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออกสาขาวิชาภาษาจีนจัดกิจกรรม งานนิทรรศการจีน  เปิดประตูสู่แดนมังกร “จากเส้นทางสายไหม สู่สายใยแห่งไทย-จีน” ครั้งที่ 18  โดยมี สวี่ เชี่ยน ตัวแทนจากกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อาจารย์ ดร. กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ รองคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และคุณภัทร ขันธะชวนะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ร่วมเปิดงานในครั้งนี้  ณ ลานอีเวนท์ฮอลล์ชั้น G ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์ สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

ในงานมีกิจกรรมที่นักศึกษาจัดทำขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้ศึกษาในสาขาวิชานำมาเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป ให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันดังนี้ การแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันเรียงความภาษาจีน การแข่งขันร้องเพลงจีนและเต้นรีวิวประกอบเพลง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันเรียงประโยคตามหลักไวยากรณ์จีน การประกวด Chinese Boy & Girl การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน และการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน รวม 9 รายการ

 และได้มีการจัดแสดงซุ่มวัฒนธรรมจีนได้แก่ ซุ้มชงชา ซุ้มถักไหมจีน ซุ้มพู่กันจีน ซุ้มหน้ากากจีน ซุ้มตัดกระดาษ และซุ้มโคมจีน รวม 6 ซุ้มวัฒนธรรม โดยงานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ.