ท่องเที่ยว » บางกอกแอร์เวย์สจับรางวัลผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

บางกอกแอร์เวย์สจับรางวัลผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

16 มกราคม 2020
601   0

Spread the love

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดย นายวรงค์อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางแววตา ชัยพลผู้อำนวยการแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้า (ที่2 จากขวา) จับรางวัลผู้โชคดีจำนวน 6 ท่านจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารของสายการบินฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ สำนักงานใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบผลการจับรางวัลได้ที่ esurvey.bangkokair.com