สุขภาพ » เจริญฤทธิ์ สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน พร้อมยกระดับปฏิบัติการฯ ให้มีประสิทธิภาพ

เจริญฤทธิ์ สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน พร้อมยกระดับปฏิบัติการฯ ให้มีประสิทธิภาพ

16 มกราคม 2020
562   0

Spread the love

16 มกราคม 2563 ที่ ศูนย์อำนวยการสั่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นการยกระดับปฏิบัติการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ทางจังหวัดฯ กำหนดใช้ห้องศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ส่วนห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติการแต่เดิม จะใช้สำหรับเป็นที่ประชุมของคณะกรรมการฯ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ ดังกล่าว โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาปฏิบัติงานภายในศูนย์บัญชาการฯ เพื่อเตรียมข้อมูลการตรวจสอบจุดฮอตสปอตที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกำหนดพิกัดที่เกิดเหตุ แจ้งให้แต่ละอำเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำการดับไฟ แล้วให้รายงานกลับมายังศูนย์บัญชาการฯ ภายในเวลา 11.00 น. เป็นประจำทุกวัน ในส่วนของศูนย์บัญชาการฯ จะทำการสรุปข้อมูลทั้งหมดให้กับทางจังหวัดฯ เพื่อชี้แจงต่อสื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถจัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ ดังกล่าว และพร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานได้ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม นี้