สังคม » กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

16 มกราคม 2020
506   0

Spread the love

วันที่ 16 ม.ค.63 พล.ต. ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนยานพาหนะช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ สนามฟุตบอล สนภ.3 นทพ. อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกองบัญชาการกองทัพไทยในการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมบูรณาการตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนยานพาหนะ จำนวนทั้งสิ้น 18 คัน ประกอบด้วย รถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ,รถขุดเจาะบ่อน้ำตื้น รถขุดตัก ,รถยนต์บรรทุกเทท้าย รถสัมภาระ และรถยนต์บรรทุกน้ำ