ท่องเที่ยว » ทชม.ยังคงเฝ้าระวัง​สถานการณ์​ โรคทางเดินหายใจในจีน โดยยืนยันไม่พบกลุ่มเสี่ยง

ทชม.ยังคงเฝ้าระวัง​สถานการณ์​ โรคทางเดินหายใจในจีน โดยยืนยันไม่พบกลุ่มเสี่ยง

12 มกราคม 2020
523   0

Spread the love

วันที่ 12 มกราคม 2563 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกันตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากอู่ฮั่น ในเที่ยวบิน CA707 จำนวน 145 ราย ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยอินฟาเรด หรือ เทอร์โมสแกน และการวัดไข้ ผลการตรวจพบว่าอุณหภูมิร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้แจก Health beware card เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการให้แก่ผู้โดยสาร ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เริ่มติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อคัดกรองผู้โดยสารจากเมืองอู่ฮั่น ตั้งแต่มีข่าวการระบาดของโรคทางเดินหายใจในจีน ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้โดยสารที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามที่เป็นข่าว