สังคม » “กระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ภัยแล้ง ด้านการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563”

“กระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ภัยแล้ง ด้านการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563”

7 มกราคม 2020
558   0

Spread the love

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำสัปดาห์ ตามนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องการเผยแพร่การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนผ่านสื่อมวลชน โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม

หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วม แถลงข่าวในหัวข้อเรื่อง “การแจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ” เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงภาพรวม ของการเตรียมการรับสถานณ์ภัยแล้ง ของหน่วยงานในกระทรวงฯ

ซึ่งในส่วนการบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทานได้ให้ข้อมูลถึง แผนการจัดสรรน้ำในเขื่อน สำคัญและโครงการส่งน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ (เขื่อนแม่งัด,เขื่อนแม่กวงอุดมธารา) เพื่อวางแผนในการปล่อยน้ำให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภค รวมไปถึงการนำน้ำไปใช้ในด้านการเกษตร ด้าน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้รายงานถึง การความพร้อมของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ประเมินสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยง ,ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หลังจากที่ทำการเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป และเมื่อเกิดภัยให้เร่งประเมินความเสียหาย เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ เพื่อที่จะรายงานให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป