สุขภาพ » เริ่มแล้ว วิ่งทั้งอำเภอเพื่อเธอทุกคน Maechaem Run For All 2020 ระดมทุนช่วยเหลือกองทุนหมอกควันไฟป่าแม่แจ่ม

เริ่มแล้ว วิ่งทั้งอำเภอเพื่อเธอทุกคน Maechaem Run For All 2020 ระดมทุนช่วยเหลือกองทุนหมอกควันไฟป่าแม่แจ่ม

7 มกราคม 2020
590   0

Spread the love

7 มกราคม 2562 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งทั้งอำเภอเพื่อเธอทุกคน Maechaem Run For All 2020 โครงการวิ่งรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอำเภอแม่แจ่ม ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อจัดหาเงินจัดตั้งกองทุนหมอกควันไฟป่าแม่แจ่ม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติงานดับไฟป่า อีกทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

โดยจะมีการจัดการวิ่ง 6 วัน ผ่าน 7 ตำบล 104 หมู่บ้านของอำเภอแม่แจ่ม ในวันที่ 7 – 9 มกราคม วันที่ 13 -14 มกราคม และวันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถสนับสนุนเสื้อกิจกรรม ในราคา ตัวละ 250 บาท ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธกส. สาขาแม่แจ่ม ชื่อบัญชี กองทุนหมอกควันไฟป่าอำเภอแม่แจ่ม เลขที่บัญชี 020168734105 ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายเสื้อกิจกรรม จะนำเข้าสมทบกองทุนหมอกควันไฟป่าอำเภอแม่แจ่ม ตัวละ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5348-5111 ในวันและเวลาราชการ