สังคม » ขนส่งรายงานสถานการณ์ผู้โดยสารเดินทางกลับสู่การทำงานไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

ขนส่งรายงานสถานการณ์ผู้โดยสารเดินทางกลับสู่การทำงานไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

2 มกราคม 2020
479   0

Spread the love

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานสถานการณ์การให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้

1.จัดผู้ตรวจการขนส่งตรวจความพร้อมของรถและความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

2.รถโดยสารสายเชียงใหม่กรุงเทพฯ รอบสุดท้ายออกจากสถานีขนส่งฯเวลา 23.00 .

3.รถโดยสารสายเชียงใหม่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพฯรอบสุดท้ายออกจากสถานีฯเวลา 22.30 .

4.ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ